DHG: “PASSIE, CREATIVITEIT EN DYNAMIEK”

DHG belegt in vastgoed en heeft een portefeuille opgebouwd met een waarde van circa € 400 miljoen. Daarnaast ontwikkelt de onderneming hoogwaardige vastgoedprojecten. De opbrengsten van de vastgoedbeleggingen vormen voor een belangrijk deel het financiële fundament onder de ontwikkelingsactiviteiten. De onderneming laat zich kenmerken door drie sleutelwoorden: “passie, creativiteit en dynamiek”.

PASSIE

Passie, omdat een kleine club mensen zich zeer toegewijd bezighoudt met hun vakgebied: het verwerven, ontwikkelen en exploiteren van vastgoed. Problemen worden gezien als uitdagingen. Deze betrokken organisatie staat onder leiding van David Hart, de oprichter en naamgever van DHG. Belangrijk uitgangspunt voor hem is: “Het behalen van een goed rendement door uit te blinken in het oplossen van complexe problemen”. Persoonlijke betrokkenheid is in de hele organisatie merkbaar.

CREATIVITEIT

DHG is creatief en denkt onconventioneel. Daarom zit DHG ook aan tafel bij partijen met uitdagende vastgoedproblemen. Denk hierbij aan de (her-)ontwikkeling van: bedrijventerreinen, in het bijzonder bij havengerelateerde terreinen, bedrijfshuisvesting en hoogwaardige distributiecentra. Elke situatie, elk gebouw en elke locatie is uniek. DHG denkt er zonder vooringenomen standpunten creatief in mee. DHG is dan ook vaak in de markt voor risicovolle en complexe projecten.

DYNAMIEK

De DHG dynamiek komt tot uiting in de slagvaardigheid van de organisatie. Een kleine en gespecialiseerde club, die weet waar ze mee bezig is. Het snelle en besluitvaardige handelen maakt DHG een prettige en solide zakenpartner.

KORTE GESCHIEDENIS VAN DHG

David Hart richtte in 1997 David Hart Vastgoed op. De basis voor de vastgoedportefeuille werd in de Rotterdamse Waalhaven gelegd, maar in de loop van de jaren is belegd in objecten door heel Nederland en deels daarbuiten.

In 2006 werd de handelsnaam veranderd in DHVG. Een verandering om duidelijk te maken dat de organisatie niet alleen meer drijft op de kwaliteiten van de naamgever, maar inmiddels wordt voortgestuwd door 17 gedreven professionals.

Met ingang vanaf 3 augustus 2009 heeft DHVG haar handelsnaam veranderd in DHG. DHG staat voor David Hart Group.

Naast het vergroten van onze vastgoedportefeuille, door middel van het aankopen van beleggingen en gronden, ligt de focus steeds meer op het ontwikkelen en herontwikkelen van vastgoedprojecten.